Yttilä - kylä talonpoika Lallin juurilla

 

Yttilän Kyläyhdistys ry

Y-TUNNUS 2136852 - 5

Yttilän kyläyhdistys on vuonna 1979 toimintansa aloittaneen kylätoimikunnan suora jatkumo. Rekisteröidyksi yhdistykseksi toimikunta muutettiin vuonna 2008, jotta hankerahoitusten anominen eri projekteja varten tulisi mahdolliseksi. 

Kyläyhdistys on Yttilän ja lähikylien Karhia, Uusimaa, Tuohiniemi, Vellinkylä, Pehula ja Korpi (Korvenkylä) vaki- ja kesäasukkaiden yhteinen elin, joka toimii asumisviihtyvyyden ja alueen elinkelpoisuuden ylläpitäjänä.

Keväästä 2016 lähtien yhdistyksen jäsenenä voivat olla myös entisen Yttilän kansakoulun ja peruskoulun oppilaat ja opettajat sekä muut yhdistyksen säännöt hyväksyvät henkilöt tai yhteisöt.

Yhdistyksen voimassaolevat säännöt ovat luettavissa tästä.

Paperisen jäsenhakukirjeen saa Museokoululta. Täytä jäsenhakukirjeessä oleva lomake ja palauta kirjeessä ilmoitettuun osoitteeseen.

Jäseneksi voi hakea myös sähköisesti, lomake löytyy vasemmalta linkistä "Liity jäseneksi".

 

Yttilän kyläyhdistyksen rekisteriseloste

                                                            

Kylän sijainti kartalla: