Liity Yttilän kyläyhdistyksen jäseneksi

Tällä lomakkeella voit liittyä Yttilän kyläyhdistyksen jäseneksi. Punaisella tähdellä merkityt kohdat on täytettävä, jotta lomakeen voi lähettää.

Täytä joko henkilöjäsen tai kannatusjäsen

Osoite, johon paperiposti lähetetään

Voimassaoleva asuinkunta

Tarvitaan tasakymmenten (60v-) onnittelussa

Vaihtoehdot: paperisena/sähköisenä

Jos kannatusjäsenyyttä hakee yhdistys, tämä tieto ilmoitettava

Tähän voi kirjoittaa kommentteja tai kysymyksiä hakemuksen vastaanottajalle.