Liity Yttilän kyläyhdistyksen jäseneksi

Tällä lomakkeella voit liittyä Yttilän kyläyhdistyksen jäseneksi.

Punaisella tähdellä (*merkityt kohdat on täytettävä, jotta lomakkeen voi lähettää. Huomaa, että syntymäpäivä-sarakkeen voi jättää tyhjäksi, jos jäsenyyttä hakeva niin haluaa tehdä: kohdassa ei ole punaista tähteä.

Täytä joko henkilöjäsen tai kannatusjäsen

Osoite, johon paperiposti lähetetään

Voimassaoleva asuinkunta

Tarvitaan tasakymmenten (60v-) onnittelussa

Vaihtoehdot: paperisena/sähköisenä

Jos kannatusjäsenyyttä hakee yhdistys, tämä tieto ilmoitettava

Tähän voi kirjoittaa kommentteja tai kysymyksiä hakemuksen vastaanottajalle.